Skulptering


Översta är förstås inte skulpterad från scratch, har byggt på ett redan befintligt kranium. Miniskulptering är något jag tycker är väldigt kul OCH SVÅRT! Kvistarna i hornen är äkta :) Ganska pilligt men väldigt kul som sagt.